Formuleringen   Copyright © TENEN og forfatterne   i tidskriftet TENENs kolofon kan opfattes således:

 • Bladet TENEN har af bidragsyderne fået en ikke-eksklusiv ret til uden honorering at benytte materialet i overensstemmelse med foreningen TENENs formål. Bidragsydere nævnes normalt med navn. Bladet vil henvise til eventuel tidligere publicering når det er muligt. TENENs benyttelsesret omfatter normalt ikke videreformidling til tredieparts publicering. TENEN vil i givet fald - for så vidt muligheden eksisterer - lave aftale med eller henvise til bidragsyder.

 • Bidragsyder beholder ophavsretten til eget materiale og kan frit formidle bidraget helt, delvist eller viderebearbejdet til tredieparts publicering. TENEN opfordrer til, at det i forbindelse med sådan en formidling oplyses, at TENEN har udnyttet materialet.

 • Medlemmer, abonnenter, læsere og andet godtfolk må ikke videreformidle artikler mv. til publicering uden særskilt aftale med foreningen TENENs formand eller bladredaktion.

 • Det er fint at henvise/linke til materiale på TENENs websted, men husk at TENEN angives som kilde.  Om TENENs logo:
 • TENENs logo er tegnet af Mathias Joong Dahl Jeppesen i 2009.
 • Logoet tilhører TENEN - Dansk Tekstilhistorisk Forening.

 • Logoet må kun anvendes i sammenhænge, som er forenelige med foreningens vedtægter.

 • Logoet må kun benyttes af udenforstående efter aftale med foreningens formand.

 • Logoet kan optræde alene eller sammen med foreningens navn.

 • Logoet er en "form", hvor forholdet mellem højde og bredde er fast: Aspekt-forholdet må ikke ændres.

 • Logoet har ikke nogen bestemt størrelse og kan optræde helt eller delvist.

 • Logoet har ikke nogen bestemt farve eller mønster og kan optræde både i positiv og negativ samt som streg.


Se også Wikipedia om ophavsret.

 

<- tilbage