Lidt yderligere om tidsskriftet TENENs korrekturproces:

  • Bladet TENEN skrives og fremstilles af frivillige og ulønnede. Bladet bliver trykt i et kommercielt trykkeri.

  • Ultimo 2020 er der en korrekturgruppe på seks, som alle er højtuddannede, erfarne og sprogligt stærke, med faglig ekspertise og egne erfaringer indenfor tekstile discipliner samt med bred erfaring i at skrive artikler både i og udenfor tidsskriftet TENEN. Vi bruger bla. retskrivningsordbogen og vejledninger fra Dansk Sprognævn, biblioteksvæsenet samt encyklopædien og wikipedia med videre på internettet. Vi udfører både sproglig, faglig og faktuel korrektur i én omgang, som er lige før bladet sendes til tryk.

  • Bladproduktionen er forceret blandt andet pga. postens manglende hurtighed. Der er ikke plads til at forsinke den mindste smule, så vi skriver(snakker) som regel sammen i korrekturgruppen. I helt særlige tilfælde yder vi den service at oplyse forfatteren om, hvad korrekturen har indebåret. Der plejer at være stor tilfredshed med den valgte metode.

Vi er overbeviste om, at tidskriftet TENEN er et blad af den allerhøjeste kvalitet i den sammenhæng, hvori foreningen TENENs arbejde indgår.


<- tilbage